text

Vyhodnotenie PVP a VP 2013/2014 s prvým rokom

Vážení študenti,

vyhodnotenie otvorenia povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov na akademický rok 2013/2014 už so zohľadnením výberu predmetov budúcoročných prvákov nájdete zverejnené v priložených súboroch ako aj na stránkach:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=594 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=595

Ak má študent 2. a vyššieho roku štúdia zapísané v zápisnom liste na akademický rok 2013/2014 predmety, ktoré sa v nasledujúcom roku neotvárajú, kontaktuje MAILOM svoju študijnú referentku s požiadavkou na zrušenie PVP a VP, ktoré sa neotvára príp. s požiadavkou na dopísanie iného predmetu. Zmeny v zápisnom liste sa môžu vykonávať najneskôr prvý týždeň výučby (prvý týždeň môžete riešite zmeny PVP a VP osobne v úradných hodinách, zverejnených na internetovej stránke fakulty http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=658 ).

Priložené súbory
03) ING - vyhodnotenie VP denne a externe studium s 1 rokom.xls20. 8. 2013 10:23:0502 b) ING - vyhodnotenie PVP externé štúdium s 1 rokom.xls20. 8. 2013 10:23:0102 a) ING - vyhodnotenie PVP denné štúdium s 1 rokom.xls20. 8. 2013 10:22:5703) BC - vyhodnotenie VP denne a externe studium s 1 rokom.xls20. 8. 2013 10:22:5002 b) BC - vyhodnotenie PVP externé štúdium s 1 rokom.xls20. 8. 2013 10:22:4602 a) BC - vyhodnotenie PVP denné štúdium s 1 rokom.xls20. 8. 2013 10:22:42